Web Design

Уеб дизайн е подредбата на елементи на един сайт - линкове, фотографии, компютърна графика, компютърна анимация, звук, по определен начин за представяне на сайта след това от уеб браузър.
Уеб дизайнът включва изработване на една или повече уеб страници, които се организират чрез набор от вътрешни препратки.

Основните аспекти на дизайна са:

Графичен дизайн,
Фотография,
Дизайн на знак,
Индустриален дизайн,
Уеб дизайн,
Мултимедиа,
Творчески решения,
3D,
Видео,
4D,
Опаковки

Графичният дизайн


Това е процесът, в който на визуалната информация се придава форма и структура. Това често става чрез подредбата на типография и картини, и приема всякакъв формат. Принципите на графичния дизайн, в класическата дизайн теория, се свеждат основно до фунционализъм и формализъм.

Графичният дизайн се изразява в многобройни форми:

  • Печатарство - печатни реклами, списания, вестници, плакати, периодични издания
  • Интернет
  • потребителски интерфейс
  • Филми
  • анимация
  • рекламни материали
  • Фирмена идентичност
  • Опаковки, графичен дизайн за нуждите на промишления дизайн.

Фотография


Процес на създаване на изображения на реални обекти с помоща на светлината. Фотографията е едновременно теория, техники и методи за съхраняването на видими образи и клон от графичните изкуства, използващ тези техники като средство.

Фирмената или корпоративна идентичност

В общи линии, става въпрос за логото и поддържащите графични елементи, съобразени с избрани правила, които задават цветовата палитра, шрифтовете, изгледа на страниците и др. средства, осигуряващи визуална приемственост и разпознаваемост върху всички физически проявления на марката.

повече информация в сайта на ФОРМА дизайн

Contact Info

E-mail: няма

Request a quote

You have project to be developed? We can help you evaluate your needs, analyze your requirements and prepare a proposal FREE of charge.
request a quote